Što trebamo znati o transplantaciji matičnih stanica?

*Što je transplantacija matičnih stanica
– vodič za bolesnike –

Doc.dr.sc. Delfa Radić-Krišto, prim.dr.med.
Klinička bolnica “Merkur”, Zagreb
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Transplantacija koštane srži i periferne krvi matičnim stanicama načini su liječenja zloćudnih bolesti krvi i krvnih tkiva poput leukemije, multiplog mijeloma i limfoma.

Saznajte odgovore na pitanja kao što su:

Zašto su potrebne transplantacije matičnih stanica?
Odakle dolaze matične stanice?
Što je s krvlju iz pupkovine?

Odgovore ćete pronaći u obliku kreativne prezentacije

Kontakt

Nazovite nas

+385 1 2431 390

Email

info@health-online-hero.com

Naša lokacija

Zajčeva 19
10000 Zagreb

Skip to content